• سخا حامی استوار پدران و مادرانی است که فرزندشان معلول بوده تا در مسیر درمان فرزند خود تنها نباشند.

فعالیت ها

سخامرکز مردمی است که از ابتدا با تکیه بر جلب مشارکت‌های مردمی و انواع کمک‌های انسان‌دوستانه اعم از نقدی، کالا، خدمات و دانش فنی متولد شده و اداره می‌شود. گسترش روز افزون حمایت‌های سخا از کودکان معلول وخانواده‌های آنها و افزایش نیاز به این حمایت‌ها لزوم توجه به بخش جلب مشارکت سخا و اهداف انسان دوستانه آن را بیشتر می‌کند. از این رو این بخش برای تسهیل فرآیند اهدای کمک نیکوکاران به کودکان معلول همواره تلاش می‌کند تا روش‌های مختلفی را برای اهدای کمک‌های مردمی به سخا اتخاذ نماید که می‌توان به افتتاح حساب درسه بانک معتبراشاره کرد.

موسسه سخا