• سخا حامی استوار پدران و مادرانی است که فرزندشان معلول بوده تا در مسیر درمان فرزند خود تنها نباشند.

سرای خوبان آفتاب

تاسیس موسسه خیریه سرای خوبان آفتاب بدلیل عدم پذیرش یک بیمار معلول در مراجعه به یکی از موسسات خیریه توسط آن موسسه شکل گرفت و جرقه تشکیل موسسه خیریه درمانی و اقامتی در ذهن اعضای هیئت امنا زده شد . در روز عاشورای سال ۱۳۹۳ در محل فرمانداری شهرستان خمین جلسه ای با حضور هیئت امنا تشکیل و پس از آن مراسم کلنگ زنی با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ابتدای سال ۱۳۹۴ انجام شد و در سال ۱۳۹۵ آغاز به کار ساخت ساختمان موسسه عملیاتی شد . این موسسه مجوزات لازم را از سازمان بهزیستی اخذ و در اسفند ماه ۱۳۹۶ بصورت آزمایشی فعالیت خود را آغاز کرد و در تیر ماه ۱۳۹۷ فعالیت رسمی خود را آغاز کرد.

موسسه سخا