• سخا حامی استوار پدران و مادرانی است که فرزندشان معلول بوده تا در مسیر درمان فرزند خود تنها نباشند.

بیان ماموریت

سخا موسسه ای است که از انگیزه والای خدمت به همنوع سرچشمه گرفته و توجه خود را معطوف به معلولان جسمی حرکتی وبیماران ام اس در حوزه‌های امور حمایتی، آموزش و درمان، و اطلاع‌رسانی نموده است. این سازمان؛ خیریه، مردم‌نهاد، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و غیردولتی است و با تکیه بر جلب مشارکت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی و انواع کمک‌های بشردوستانه اعم از نقدی، کالا، خدمات و دانش فنی اداره می‌شود.    حمایت همه‌جانبه از معلولان و خانواده آنان در بخش حمایتی، درمان به صورت یکپارچه و جامع در چارچوب استانداردهای ملی و منشور حقوق بیمار با بهره‌مندی از جدیدترین و کارآمدترین روش‌ها و آخرین دستاوردهای علم پزشکی وتوانبخشی ، پیشگیری و شیوه‌های نوین درمان، مأموریت این موسسه است. سخا با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در حوزه آموزش پیشگیرانه و اطلاع‌رسانی می‌کوشد در کاهش نرخ ابتلا به کودکان معلول در ایران مشارکت نماید.    کارکنان و داوطلبان، صمیمانه در کنار یکدیگر برای تحقق اهداف بشردوستانه تلاش می‌کنند و سخا با برنامه‌ریزی برای توانمندسازی منابع انسانی و بهره‌گیری از جدیدترین فناوری‌ها در همه حوزه‌ها به ویژه درمان وآموزش این ظرفیت را توسعه می‌دهد.

موسسه سخا